właśnie ukazał się album POTĘGA ŁODZI. POWER OF LODZ 2010-2012 a w nim również fotografie mojego autorstwa z cylku PROMISED LODZ. Postindustrial city culture.
już nie mogę się doczekać by wziąć w rękę i zajrzeć do środka…
//
gerade ist das Fotobuch POWER OF LODZ 2010-2012 rausgekommen und drin auch meine Fotografien aus der Serie PROMISED LODZ. Postindustrial city culture.
ich kann es kaum erwarten, das Buch in die Hand zu nehmen und durchzublättern

foto: © Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz