PROMISED LODZ. Postindustrial city culture.

Łódź jest jednym z najlepszych przykładów rewitalizacji i adaptacji budynków pofabrycznych. Stare hale produkcyjne przekształcane są w centra handlowe, hotele, lofty. Miasto zmienia swój wizerunek. Mnie interesuje moment przejściowy, przestrzenie przed rewitalizacją.
Oraz współczesna bohema. Młoda generacja, która dynamicznie wpływa na rozwój miasta, reprezentuje nowy początek Łodzi, miasta sztuki i kultury, nowej ziemii obiecanej.
„Promised land” to angielskie tłumaczenie „Ziemii obiecanej”.
PROMISED LODZ jest odniesieniem do przeszłości i spojrzeniem na istniejącą rzeczywistość w Łodzi.

Lodz ist eines der besten Bespiele der Revitalisierung von aufgelassenen Industrieanlagen. Die alten Werkshallen werden zu Malls, Lofts oder Hotels umgebaut. Die Stadt ändert ihr Gesicht und sucht nach einer neuen Identität. Noch viele postindustriellen Anlagen warten auf Investoren. Dieser Übergangsmoment, bevor die Fabrikräumlichkeiten ihren Charakter verändern, interessiert mich. Und ebenso die zeitgenössische Boheme. Die junge Generation steht für den Neubeginn Lodz’ als Stadt der Kunst und Kultur.
Promised Land (Ziemia obiecana) ist ein Roman des Literaturnobelpreisträgers Wladyslaw Reymont über die Entwicklung der Textilindustriestadt Lodz am Ende des 19. Jh.