Lagerfeld Ausstellung / wystawa vol. 1

Der Stoff des Künstlers ist das Leben selbst. (…) Körper, Kleidung, Möbel, Wohnhaus, Straße sind die nächsten Gegenstände der Kunst. (Karl Ernst Osthaus)

Das Zitat, das auf der Homepage vom Museum Folkwag steht, führt in die neue Ausstellung ein. Für Karl Ernst Osthaus, den Gründer des Museum Folkwang, war „Kunst in Handel und Gewerbe“ nicht weniger bedeutend als das freie Schaffen. So begründet das Museum Folkwang, eine Ausstellung Lagerfeld zu widmen.

Materiałem artysty jest jego życie. (…) Ciało, ubiór, meble, dom, ulica są najbliższymi przedmiotami sztuki.” (Karl Ernst Osthaus)

Te słowa, które znajdziemy na stronie internetowej muzeum Folkwag w Essen, wprowadzają w nowo otwartą wystawę. Karl Ernst Osthaus był założycielem muzeum Folkwang. Dla niego „sztuka w handlu i rzemiośle” była nie mniej znacząca jak ta stworzona twórczo niekomercyjnie. Tak uzasadnia muzeum zorganizowanie w swoich wnętrzach wystawy Karla Lagerfelda.

Auszeichnung durch Seltmann Verlag

Auszeichnung durch Seltmann Verlag: Geschossen + Gedruckt 2014

Das Bilderprojekt ‚PROMISED LODZ‚ wurde erneut ausgezeichnet.
Der renommierte Verlag seltmann & söhne schrieb zum 10. Mal den Fotopreis Geschossen + Gedruckt aus. Die Jury, unter anderem bestehend aus dem Kölner Verleger Markus Schaden, Thomas Gerwers (Herausgeber von „Profifoto“), dem Verleger Oliver Seltmann und weiteren Experten, Galeristen und Professoren, haben aus insgesamt 280 Teilnehmern die Serie ‚PROMISED LODZ’ ausgezeichnet.
//
Projekt ‚PROMISED LODZ’ został ponownie wyróżniony. Renomowane wydawnictwo Seltmann & Söhne po raz dziesiąty ogłosiło konkurs fotograficzny Geschossen + Gedruckt. Jury, które składało się między innymi z Markus Schaden (wydawnictwo Köln), Thomasa Gerwers (wydawca czasopisma „Profifoto“), wydawcy Oliver Seltmann i dalszych ekspertów, galerystów i profesorów, wyróżniło serię PROMISED LODZ spośród 280 zgłoszeń.

PROMISED LODZ in Bielefeld

WIR LIEBEN WINTER!
Marek Bieganik & friends // Marta Rozej, Estera Dobrolinska, Michal Kuligowski

Ich möchte alle, die nächstes Wochenende in Bielefeld sind, zu einem Winterspaziergang zum Atelier von Marek Bieganik einladen. Marek Bieganik ist nicht nur ein hervorragender Maler aber auch ein toller Freund. Deswegen freue ich mich besonders am nächsten Sonntag Euch in seinem Atelier begrüßen zu dürfen und mein Projekt PROMISED LODZ Euch vorstellen zu können.

 

Promised Lodz – Stuttgart vol. 2

Z okazji jubileuszu 25-lecia współpracy Łodzi i Stuttgartu w dniach 18-22 października w Stuttgarcie gościła delegacja z Łodzi, na czele z Panią Prezydent Hanną Zdanowską i Panem Wiceprezydentem Radosławem Stępniem. Łódź była gospodarzem tegorocznej Nocy Stuttgarckiej – prezentacji kultury w ratuszu Miasta Stuttgart.
Do Stuttgartu pojechali przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych, m.in Piotr Czajkowski i Zygmunt Łukasiewicz. ASP pokazało wystawę wybranych prac malarskich, graficznych, tkanin unikatowych wykonanych w technice druku na tkaninie i gobelinów, a także dwa dziewiętnastowieczne krosna. Również Akademia Muzyczna gościła w Stuttgarcie i zagrała kilka koncertów. Łódzka Szkoła Filmowa, Wytwórnia Filmów Oświatowych i Se-Ma-For zrealizowały pokazy filmów fabularnych, dokumentalnych i animacji. Do Stuttgartu zostali zaproszeni również Teatr Powszechny oraz przedstawiciele firm kreatywnych, jak Baga Baga, Litera czy firm działających w OFF Piotrowska (Rush DNM, LUKATO, Neogotik, Neovintage/Ikirowk, Pan tu nie stał), a także z Widzewskiej Manufaktury (Bekstejdż, Zorak, Przestrzeń Kultury Alternatywnej).
Nie zabrakło wystaw fotograficznych. Zostałam zaproszona by pokazać projekt PROMISED LODZ. I to w Stuttgarcie odbyła się jak dotąd największa odsłona projektu – 16 fotografii dużoformatowych i 9 fotografii małego formatu.

//
Zur Feierlichkeiten des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit Lodz war eine Delegation aus Lodz 18-22. Oktober in Stuttgart, mit Oberbürgermeisterin der Stadt Lodz Hanna Zdanowska und Vizepräsident Radosław Stępien. An diesem langen Abend „Stuttgartnacht” drehte sich im Stuttgarter Rathaus alles um Lodz.
Nach Stuttgart sind die Vertreter der Kunstakademie u.a. Piotr Czajkowski und Zygmunt Łukasiewicz gekommen. Neben einer Malerei-, Grafikausstellung und Teppich-Kunstwerken gab es Vorführungen an Webstühlen. Auch Musikakademie war auch ein Gast in Stuttgart und die Musiker gaben einige Konzerte. Lodzer Filmhochschule und Se-Ma-For zeigten einige Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme. Nach Stuttgart wurden auch das Theater Teatr Powszechny und junge Leute aus dem kreativen Bereich eingeladen, wie Baga Saga, Litera oder Firmen, die der alten Fabrik in der Piotrkowska OFF ihre Showrooms haben (Rush DNM, LUKATO, Neogotik, Neovintage/Ikirowk, Pan tu nie stał) sowie im Kulturwerk Wi-Ma (Bekstejdż, Zorak, Przestrzeń Kultury Alternatywnej).
Auch die Fotoausstellungen konnten nicht fehlen. Ich wurde eingeladen, das Fotoprojekt PROMISED LODZ zu zeigen. Und das in Stuttgart wurde PROMISED LODZ in der bis heute größtem Umfang gezeigt – 16 großformatigen Fotografien und 9 Fotografien von der kleinen Edition.

dalej …

Stuttgart

Lodz kreativ im Stuttgarter Rathaus Lodz und Stuttgart nutzen die Stuttgartnacht, um im Rathaus das 25-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft zu feiern. Auf allen Stockwerken dreht sich alles um Lodz, künstlerisch und kulinarisch. Kunstakademie Lodz und einige Künstler werden ihre Arbeiten präsentieren. Auch ich wurde eingeladen, um meine Fotoserie PROMISED LODZ zu zeigen 🙂 Es gibt…

wystawa // Ausstellung / Drukarnia Skład Wina & Chleba

Projekt PROMISED LODZ gościł przez dwa miesiące w Drukarni Skład Chleba & Wina, we wnętrzach zabytkowej fabryki Ramischa, obecnie najpopularniejszej restauracji w Łodzi. Wystawa była pokazywana w ramach programu wystaw towarzyszących Fotofestiwalu 2013. // Das Fotoprojekt PROMISED LODZ war 2 Monate lang in 2 Monate lang in Drukarnia Skład Chleba & Wina zu sehen, in…