Mein Foto auf FFA-Webseite

Heute habe ich mein Foto auf FFA-Webseite entdeckt. Die FFA- ist die Fördergemeinschaft Fotografische Ausbildung e.V. Ich habe 2011 an der Wäscheleine Wettbewerb teilgenommen.

Odkryłam dziś moją fotografie na stronie FFA. FFA jest związkiem fotografików w Bielefeld. W 2011 brałam udział w konkursie organizowanym przez FFA.

Power of LODZ

LTF
Ausstellungseröffnung zum Fotowettbewerb Power of Lodz 2012 in der Galerie Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne. Ich habe den I. Preis für mein Projekt PROMISED LODZ. POSTINDUSTRIAL CITY CULTURE gewonnen.

zdjęcie z wernisażu wystawy pokonkursowej Potęga Łodzi 2012 w galerii Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne 🙂 zdobyłam I nagrodę za cykl: PROMISED LODZ. POSTINDUSTRIAL CITY CULTURE.